Trung Ho

trung ho
Tiểu Sử ông Hồ Minh Trung Sinh ngày 19 tháng 2, năm 1943 tại Sài Gòn, Việt Nam. Con của ông Hồ Thinh Lang và bà Nguyễn Thị Thiền trong một gia đình đông anh chị em. Ông là cựu sỉ quan cảnh sát quốc gia va cử nhân luật 2 năm. Sống độc thân, sang Mỹ định cư năm 1992 theo diện H.O.15 tại Boston, Massachusetts. Sau đó ông về Fargo, ND để sống gần gia đình anh chị em. Ông về hưu năm 2007. Ông mất ngày 9 tháng 2, năm 2016 tai viện duởng lão, hưởng thọ 72. Gia đình, anh chị em, và các cháu vô cùng thương tiếc.

View current weather.

Memories Timeline


Sign the Guestbook, Light a Candle

Accessibility Tools
hide