Order Flowers

Trung Ho

February 09, 2016

Visitation - Friday

February 12, 2016
3:00 PM - 5:00 PM

Boulger Funeral Home's Celebration of Life Center, Fargo

Visitation - Saturday

February 13, 2016
9:00 AM - 10:00 AM

Boulger Funeral Home's Celebration of Life Center, Fargo

Arrangements

Boulger Funeral Home

Trung Ho

February 09, 2016

Obituary

Tiểu Sử ông Hồ Minh Trung

Sinh ngày 19 tháng 2, năm 1943 tại Sài Gòn, Việt Nam.

Con của ông Hồ Thinh Lang và bà Nguyễn Thị Thiền trong một gia đình đông anh chị em.

Ông là cựu sỉ quan cảnh sát quốc gia va cử nhân luật 2 năm.

Sống độc thân, sang Mỹ định cư năm 1992 theo diện H.O.15 tại Boston, Massachusetts. Sau đó ông về Fargo, ND để sống gần gia đình anh chị em.

Ông về hưu năm 2007.

Ông mất ngày 9 tháng 2, năm 2016 tai viện duởng lão, hưởng thọ 72.

Gia đình, anh chị em, và các cháu vô cùng thương tiếc.

Guestbook

Comments are not displayed until approved by a member of our staff.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *